::  Rekonektovanja na međunarodne dial-up brojeve  


Zaštita na Internetu Zaštita | Virusi | Antivirusi | Mail bombe | Netbios
Trojanci | Firewall | Crvi | ICQ

Neželjeno rekonektovanje na međunarodne dial-up brojeve


DIGITALNI POTPISI I SERTIFIKATI

U cilju zaštite krajnih korisnika Internet usluga želimo da detaljno informišemo svoje korisnike o mogućim pojavama generisanja neželjenog saobraćaja pri korišćenju Internet usluga. Navedeni problem se javlja kod korisnika kojima se na računaru instalirao dopunski program za rekonektovanje na inostranog Internet provajdera ( dial-up pristup preko međunarodnog saobraćaja ) koji sa sobom nosi generisanje velikog odlaznog telefonskog saobraćaja.

Jedan od načina instaliranja dialer programa: prilikom pregledavanja pornografskog Internet sadržaja i pojedinih sajtova za download besplatnih programa, moguće je da Vam se neki od mnogobrojnih dialer program instalira na računaru ( npr. Instant Access ) i to ponekad i bez bilo kakvog zahteva za dodatnom potvrdom. Po instaliranju, prekida se konekcija ka domaćem Internet provajderu a uspostavlja se nova, na inostrani, međunarodni broj i od tog trenutka korisniku teče tarifiranje za međunarodni telefonski saobraćaj. Iskusniji korisnici mogu u tom trenutku "čuti dogovaranje modema", i to im može biti dobar znak da se nešto neželjeno dešava na njihovom računaru, imajući u vidu da oni nisu manuelno pokrenuli uspostavljanje nove Internet konekcije. Nažalost većina korisnika ne prepoznaje ovaj signal uspostavljanja nove veze i neznajući da se bilo šta desilo, oni i dalje ostaju na tom Internet web sajtu, praveći veliki utrošak impulsa i generišući abnormalno visoke telefonske račune.

Opisani problem, imajući u vidu lokaciju dešavanja promena, je u potpunoj nadležnosti korisnika, ali mi želimo ovim tekstom da Vas dodatno upozorimo da budete izuzetno oprezni prilikom korišćenja Interenta, razmišljajući o gore navedenim mogućim finansijskim komplikacijama. Ipak možemo da Vas i posavetujemo šta je moguće učiniti da se zaštitite od ovakvog manipulisanja korisnika Interneta kao i da Vam navedemo šta je moguće uraditi ukoliko eventualno već imate ovakav problem.

Treba takođe naglasiti da je Telekom Srbija a.d. u cilju zaštite korisnika, oformio grupu agenata, koji u skladu sa SNS procedurom - sprečavanje nepravilnog saobraćaja, detektuju korisnike koji u toku jednog dana ostvare više od 2000 impulsa, i koji samim tim imaju prekomernu dnevnu potrošnju. Takve korisnike agenti pozivaju i ukazuju im na mogući problem, kojeg oni u tom trenutku najčešće nisu ni svesni.

Saveti:

Niste imali do sada problema sa "rekonekcijama", ali želite da se zaštitite:

1. potrebno je da instalirate, ukoliko to već nemate, antivirusni software kojem je neophodno da redovno vršite update baze virus definicija, jer je moguće da se ovakvi programi i instaliraju putem virusa ( Norton antivirusni software, Kaspersky itd ...);

2. poželjno je da imate instaliran i neki od firewall programa ( Zone Alarm, McAfee itd ...);

3. korisno je imati i neki od programa koji imaju mogućnost da uklone razne SpyWare programe koji rade u pozadini na Vašem računaru ( SpySweeper, Ad-Aware, SpyBot Search and Destroy itd ...);

4. budite izuzetno oprezani pri korišćenju Interneta, a naročito pri potvrdnom odgovaranju na pop-up prozore koji se prilikom surfovanja pojavljuju na Vašem reačunaru.

Ukoliko ste ipak navedeni problem iskusili na svom računaru ili sumnjate na prisustvo ovakvih programa, predlažemo sledeće:

1. konekujete se na Internet i download-ujte gore navedene programe, ukoliko ih već nemate, uz obavezan update njihovih definicija;

2. po završetku instalacija programa pokrenuti skeniranje računara ( sa antivirusnim i SpyWare programom );

Napomena: nažalost ni primena svih navedenih programa Vas u pojedinim slučajevima ne štiti u potpunosti.

Nadamo se da će dodatno informisanje korisnika PTT NET-a doprineti smanjenju ove pojave a svakako olakšavanju njegovog prevazilaženja. :: Korisni telefoni

 :: U minusu ste?
  • Za produženje pretplate kuponima koristite:
    • username: gost
    • password: gost

 :: Postpaid broj
072/310-033
username: ptt
password: ptt

 :: Brzi inkovi


DESIGN & developed by PTT NET. Tehnička podrška.
Copyright (c) 2001-2011 PTT NET. Sva prava zadržana.